Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Tilburg : 
Breda : 
Oosterhout :

Een uitvaart met een gouden randje

Wilt u
direct
contact?

Gratis
offerte
aanvragen?

Een uitvaart met een gouden randje

Wilt u
direct
contact?

Gratis
offerte
aanvragen?

ruim 10

jaar ervaring

1 adres

voor uitvaartverzorging én ritueelbegeleiding

2

vertrouwde gezichten

5-sterren

reviews op Google

ruim 10 jaar ervaring

1 adres voor uitvaartverzorging én
ritueelbegeleiding

2 vertrouwde gezichten

5-sterren reviews op Google

UITVAART REGELEN  > De uitvaart

Het leven van uw dierbare vieren tijdens de uitvaart

Vroeger vond een uitvaartdienst standaard plaats in de kerk. Zo’n dienst bestond uit een aantal vaste rituelen en werd voorgegaan door een pastor. Nog steeds vinden er uitvaarten plaats in de kerk, alleen aanzienlijk minder vaak dan voorheen. Voor mensen bij wie het geloof en de Kerk echter altijd een belangrijke rol in het leven heeft gespeeld, is dit heel passend. Met alle symbolen en rituelen die erbij horen. Van het zegenen met water en bewieroken van de overledene tot aan gezamenlijke gebeden en stemmige koorzangen.

Tegenwoordig vinden de meeste uitvaartdiensten plaats in de aula van een crematorium, maar ook een andere locatie die bij de overledene past is mogelijk en kan van grote toegevoegde waarde zijn om het afscheid nog persoonlijker te maken. Wij bespreken graag met u de verschillende mogelijkheden voor een uitvaart in Tilburg, Breda, Oosterhout, Waalwijk of daarbuiten.

“Hoe krijgen we een mooie, persoonlijke afscheidsviering?”

De inhoud en vorm van een uitvaartdienst in deze tijd is -net als ieder mens- telkens weer anders en afgestemd op wie de overledene was. Dat maakt iedere uitvaart ook bijzonder. Door niet alleen afscheid te nemen, maar ook het leven van een uniek en bijzonder mens samen te vieren, kom je tot een passende afscheidsviering die gepaard gaat met een lach en een traan.

“Bieden jullie ook hulp bij het voorbereiden van de uitvaartdienst zelf?”

Tijdens een afscheidsviering sta je stil bij wat iemand in het leven gedaan heeft, maar ook bij wat voor man of vrouw het eigenlijk was. Wat maakte hem of haar zo bijzonder? En wat heeft de overledene voor zijn/haar nabestaanden en omgeving betekend?

Gezins- en familieleden, maar ook vrienden en collega’s van een overledene vervullen een belangrijke rol in het samenstellen van een afscheidsviering door persoonlijke herinneringen met de aanwezigen te delen. Niet iedereen is echter in staat om dat zelf te doen. Een professionele uitvaartspreker, woorddienst- of ritueelbegeleider kan in dat geval uitkomst bieden. Hij of zij zoekt namelijk samen met de nabestaanden naar de juiste woorden, beelden, rituelen en muziek die recht doen aan wie de overledene was.

Tom van Dijk Uitvaarten heeft in de persoon van Rob van Tilburg zelf een ritueelbegeleider. Daarnaast werken wij samen met andere ervaren en professionele woorddienst- en ritueelbegeleiders uit de regio. 

Indien gewenst gaat de ritueelbegeleider met de nabestaanden in gesprek en tekent daarbij hun verhalen (deels) op om deze tijdens de afscheidsviering, samen met eventuele andere sprekers, op passende wijze voor te dragen. Ook weet een ritueelbegeleider als geen ander hoe het leven van de overledene met behulp van foto’s en/of filmpjes in beeld te brengen en deze in overleg met de familie te voorzien van passende muziek. Met de hulp van Rob of één van zijn collega’s bent u dus ook bij de voorbereiding en uitvoering van de uitvaartdienst zelf verzekerd van professionele en persoonlijke begeleiding.

Zelfs als er al duidelijke ideeën zijn over de inhoud van de uitvaart en er een aantal sprekers binnen de familie of vriendenkring is, kan een ritueelbegeleider toegevoegde waarde bieden door mee te denken over de opbouw van de afscheidsviering, de verschillende onderdelen goed op elkaar af te stemmen en tijdens de dienst zelf met elkaar te verbinden, en er zo een mooi geheel van te maken. Zo wordt de afscheidsviering een waardevol, laatste eerbetoon aan uw dierbare.

“Is het mogelijk om mensen die niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn via livestream toch mee te laten kijken?”

Op vele uitvaartlocaties is het al jaren mogelijk om middels een livestream via internet een uitvaart op afstand ‘bij te wonen’. Zeker ten tijden van corona is hier veelvuldig gebruik van gemaakt. Maar ook als een familielid in het buitenland verblijft of simpelweg niet van huis kan, is het gebruikmaken van een livestream een uitkomst.

Hierbij wordt de uitvaartdienst middels één of meerdere camera’s geregistreerd en tegelijkertijd live uitgezonden op internet. Uiterlijk een dag voor de uitvaart ontvangt u van ons een speciale link die u vervolgens zelf kunt doorsturen aan de mensen die u mee wilt laten kijken.

Overigens is het heel gebruikelijk om de uitvaart zoals die via livestream uitgezonden wordt meteen ook op te nemen, zodat deze op een later moment door u, familie en/of andere belangstellenden nog terug gekeken kan worden.

De mogelijkheden voor het opnemen en bijwonen van een uitvaart via een livestream verschillen per uitvaartlocatie. Wij informeren u graag hierover.

“Is het ook mogelijk om in kleine kring afscheid te nemen?”

Ja zeker! Steeds vaker kiezen mensen er liever voor geen uitgebreide afscheidsviering en condoleance met veel mensen erbij te houden. Vooral wanneer iemand al wat ouder was en veel mensen om hem of haar heen inmiddels overleden zijn. Een bescheiden en intiem afscheid met een select groepje mensen kan dan zeker heel passend zijn. Ook hiervoor zijn legio locaties geschikt. Je kunt zelfs thuis, in huis of in eigen tuin, een klein afscheid met intimi houden. Wij bespreken graag de diverse mogelijkheden hiervoor met u. Dus, bel ons gerust: 013-8888 444.

Wat families over ons zeggen

Meer weten?
Bel 24 uur
per dag

Offerte
aanvragen?

Gratis
uitvaartwensen-
gids

Lees ervaringen
van anderen

Tom van Dijk Uitvaarten
Onze visie
Tom van Dijk Uitvaarten_Onze visie
Baby’s en kinderen
Tom van Dijk Uitvaarten_Baby's en kinderen
Rob van Tilburg
Tom van Dijk Uitvaarten | Rob van Tilburg - ritueelbegeleider bij afscheid