Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Tilburg : 
Breda : 
Oosterhout :

9 Redenen om een ritueelbegeleider in te zetten

Vroeger was het de pastoor of dominee die grotendeels invulling gaf aan een uitvaartdienst. Doordat tegenwoordig echter minder mensen naar de kerk gaan en daarom ook minder vaak voor een kerkelijke uitvaart wordt gekozen, zien we bij een uitvaart steeds vaker een ritueelbegeleider achter het spreekgestoelte staan om alle aanwezigen te vertellen over degene die is overleden. Soms doet een uitvaartverzorger dit nog, maar aangezien deze tevens de verantwoording voor het algehele reilen en zeilen op de dag van de uitvaart draagt, heeft die hier niet altijd de mogelijkheid toe. Bovendien is ritueelbegeleiden niet voor niets een apart vak met een eigen opleiding en beroepsvereniging.

Hieronder leest u 9 redenen voor het inschakelen van een ritueelbegeleider bij de voorbereidingen van een unieke en mooie, persoonlijke afscheidsviering.

1. Samen herinneringen ophalen

Bij een overlijden komt doorgaans eerst een uitvaartverzorger bij u langs om uw wensen en die van de overledene ten aanzien van de uitvaart te bespreken en de eerste voorbereidingen in gang te zetten. Een ritueelbegeleider volgt meestal een dag later en bespreekt de inhoud en vorm van het afscheid met u. Daarbij wordt met name uitvoerig stilgestaan bij het leven van de overledene, bij wat hij/zij in het leven heeft meegemaakt en heeft betekend voor het gezin, familie, vrienden, collega’s en andere bekenden.

Zeker als er sprake was van een langduriger ziekteproces is zo’n voorgesprek vaak de eerste keer dat de nabestaanden weer bewust teruggaan naar de periode van daarvóór, naar alle mooie momenten en fijne herinneringen die ze gedeeld hebben. Zo’n gesprek gaat dan ook doorgaans gepaard met een lach en een traan en is -los van de aanleiding en het doel- gewoon fijn om te hebben.

Foto’s helpen om herinneringen en verhalen naar boven te halen.

2. Gebruik maken van professioneel advies

Niemand heeft gelukkig dagelijks te maken met het verlies van een naaste en het voorbereiden van een uitvaart daarvoor. Daarom is het prettig om een professional in te schakelen en gebruik te kunnen maken van diens ervaring en kennis om te komen tot een waardig en warm afscheid.

Ook als u al duidelijke ideeën heeft over de inhoud van de afscheidsviering en er bijvoorbeeld meerdere sprekers zijn, kan een ritueelbegeleider van dienst zijn door u bijvoorbeeld advies te geven over hoe de viering het beste op te bouwen en een draaiboek te maken dat bij de viering gevolgd kan worden.

3. Hulp bij het schrijven van persoonlijke teksten:

Als u het moeilijk vindt om zelf woorden te geven aan hetgeen u voelt of hoe u terugkijkt op een leven, kan een ritueelbegeleider een of meerdere teksten schrijven om voor te dragen tijdens de afscheidsviering of bijvoorbeeld voor op een gedachtenisprentje. Hij/zij doet dit aan de hand van hetgeen u vertelt tijdens het voorgesprek of daarna. Vaak zijn dit vertellingen over (delen van) iemands leven; over de jeugd, opleidingen en werk, specifieke hobby’s of over het gezin en bijvoorbeeld de kleinkinderen. Ook kan een ritueelbegeleider aan de hand van anekdotes het karakter van iemand schetsen.

Tevens zal hij/zij vooraf vragen om inzage in de tekst(en) van eventuele andere sprekers, om daarop zijn/haar eigen tekst(en) af te kunnen stemmen en zo te voorkomen dat dingen meerdere malen gezegd worden. Desgewenst kunt u ook een eigen tekst vooraf door de ritueelbegeleider laten lezen en redigeren. Het uiteindelijk doel is om samen een zo compleet mogelijk en voor iedereen herkenbaar beeld van de overledene te schetsen dat je vervolgens koestert in gedachten en in je hart.

Ritueelbegeleiding Tom van Dijk Uitvaarten

4. Een betrokken voorganger tijdens de viering

De ritueelbegeleider is doorgaans ook degene die de uitvaart zelf voorgaat. Dat wil zeggen: de familie en genodigden welkom heet, de sprekers en eventueel muziek persoonlijk introduceert en daarmee de losse onderdelen met elkaar verbindt tot één mooi geheel. Wanneer u wel een tekst wilt schrijven, maar niet zelf kunt voordragen, kan iemand anders -een familielid bijvoorbeeld- dit doen, maar ook de ritueelbegeleider.

Vanuit zijn/haar ervaring zal deze tijdens de afscheidsviering ook reageren of anticiperen op dingen die zich voortdoen; van het aanreiken van een glas water tot het invallen bij een voordracht wanneer de spreker onverhoopt blokkeert en vastloopt. Alleen de wetenschap al dat er iemand stand-by is om indien nodig op terug te kunnen vallen, geeft rust en zorgt dat de familie alle aandacht aan elkaar en de inhoud van de viering kan schenken.

5. Suggesties voor gedichten of muziek

De meeste nabestaanden lukt het samen prima om passende muziek uit te kiezen voor de afscheidsviering, maar wat als iemand geen uitgesproken mening over muziek had of gewoon niet van muziek hield? Wat kiest u dan? Een ritueelbegeleider kan u daar zeker bij helpen en u een aantal suggesties doen, waaruit u vervolgens een keuze maakt.

Hetzelfde voor gedichten. Want wat als u wel iets wilt zeggen, maar niet de juiste woorden kunt vinden? U kunt natuurlijk zelf zoeken op internet, maar een ritueelbegeleider beschikt doorgaans over een ruime collectie aan bestaande gedichten waaruit hij/zij een voorselectie voor u kan maken of hij/zij kan een gedicht op maat voor u schrijven als u kort aangeeft wat u voelt en zou willen zeggen.

Live uitvaartmuziek verzorgd door Lars Zebregs
Sommige mensen geven uiting van hun gevoel met woorden, anderen met muziek…

6. Geen zorgen of aanleveren van beeld en geluid

Op de meeste afscheidslocaties is het tegenwoordig mogelijk om op één of meerdere grote schermen foto’s en eventueel filmpjes uit het leven van de overledene te laten zien. Vaak gebeurt dit tijdens muziek, maar ook voorafgaand aan of na afloop van de afscheidsviering. Een ritueelbegeleider verzamelt hiervoor alle foto’s en filmpjes en maakt daar vervolgens -in overleg met de nabestaanden- een PowerPoint van. Daarbij stemt hij/zij de fotopresentaties volledig af op de lengte van de muziekstukken. Na een akkoord van het gezin of de familie, levert de ritueelbegeleider de PowerPoint, samen met de muziek en het draaiboek van de afscheidsviering, aan bij het crematorium of de technicus van een eventuele andere uitvaartlocatie die u gekozen heeft. Op die manier wordt u ontzorgd én weet u zeker dat beeld en geluid op tijd en conform de gewenste technische specificaties worden aangeleverd.

7. Kinderen betrekken bij de uitvaart

Zeker voor kleine kinderen kan het een hele opgave zijn om de gehele afscheidsviering stil op een stoel te moeten zitten en te luisteren. Een ritueelbegeleider zal daarop anticiperen en samen met u bespreken wat de mogelijkheden zijn om uw kind(eren) iets te laten doen tijdens de uitvaart. Dat kan variëren van het dragen van bloemen, het aansteken van een kaarsje of het uitvoeren van een ander passend ritueel, tot het vertellen van hun eigen herinneringen, het lezen van een kort gedichtje of het doen van een dansje. U kunt deze mogelijkheden vervolgens samen met uw kind(eren) bespreken en hen vragen wat ze eventueel zouden willen doen. Bedenk daarbij dat kinderen heel goed voelen wat ze wel en niet aankunnen. Door hen de mogelijkheid te bieden om een actieve rol te vervullen, voelen kinderen zich betrokken bij de afscheidsviering en kunnen ze op hun eigen manier omgaan met het verlies en afscheid nemen.

Tom van Dijk Uitvaarten | natuurbegraafplaats De Utrecht
Een uitvaart bij natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ in Esbeek, waarbij kinderen bellen mogen blazen voor in de ‘bellenblaasbrievenbus’.

8. Voorbereiden op het naderend afscheid

Soms komt een ritueelbegeleider op uitnodiging al bij leven bij iemand langs om samen stil te staan bij het naderend einde en terug te kijken op het leven. Een betere gelegenheid om de persoon in kwestie nog te leren kennen is er natuurlijk niet. Hetgeen er tijdens zo’n gesprek bij leven aan bod komt, zal de ritueelbegeleider per keer en per situatie in overleg met u bepalen. Hetzelfde geldt voor het vervolg dat aan zo’n gesprek wordt gegeven.

9. Van A tot Z in goede handen

Vanaf het moment dat een ritueelbegeleider voor het eerst met de (toekomstige) nabestaande(n) heeft gesproken tot ver na de uitvaart blijft hij/zij, samen met de uitvaartverzorger, betrokken bij het gezin en/of de familie en beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Bij Tom van Dijk Uitvaarten komen Tom (als uitvaartverzorger) en Rob (als ritueelbegeleider) een aantal weken na de uitvaart graag nog een keer bij de nabestaande(n) langs, om te horen en te zien hoe het nu met hen gaat; en te bespreken hoe de familie terugkijkt op het afscheid. Hopelijk doet de familie dat met een goed gevoel, want dat is waar het ons om gaat.

Tom van Dijk Uitvaarten | Breda | Tom van Dijk en Rob van Tilburg

Heeft u nog een andere reden om gebruik te maken van een ritueelbegeleider?

Laat het ons weten en deel uw ervaring met de andere lezers van dit artikel door hieronder een bericht achter te laten. Delen is tenslotte vermenigvuldigen!

Tom van Dijk Uitvaarten heeft in de persoon van Rob van Tilburg haar eigen ritueelbegeleider en werkt daarnaast met een aantal andere ervaren en professionele woorddienst- en ritueelbegeleiders.

Heeft u naar aanleiding van dit nieuwsartikel nog vragen aan ons? Bel ons gerust: (076) 55 55 444. Of mail: info@tomvandijkuitvaarten.nl.

>> Of klik hier en keer terug naar het nieuwsoverzicht.

Vind je dit een goed artikel?

Deel het op Facebook
Deel het op Twitter
Deel het op Linkdin
Deel het met E-mail
Laat een bericht achter