Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Tilburg : 
Breda : 
Oosterhout :

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Wilt u
direct
contact?

Gratis
offerte
aanvragen?

Ter beschikking stellen van de wetenschap

Wilt u
direct
contact?

Gratis
offerte
aanvragen?

ruim 10

jaar ervaring

1 adres

voor uitvaartverzorging én ritueelbegeleiding

2

vertrouwde gezichten

ruim 10 jaar ervaring

1 adres voor uitvaartverzorging én
ritueelbegeleiding

2 vertrouwde gezichten

UITVAARTMOGELIJKHEDEN  > Ter beschikking van de wetenschap

De derde optie:
uw lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap

Naast begraven en cremeren is er nog een derde, minder bekende bestemming voor een lichaam na overlijden: het ter beschikking stellen van de wetenschap.

Let op: belangrijk voor u en uw nabestaanden om zich vooraf goed te realiseren is het volgende:

  • U dient reeds bij leven een codicil gemaakt en geregistreerd te hebben waarin u verklaart uw lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen;
  • Een lichaam kan ook dan nog na overlijden afgewezen worden;
  • Indien het lichaam geaccepteerd wordt, zal het binnen 24 uur na overlijden opgehaald worden. Nabestaanden kunnen daarna dus geen afscheid meer nemen;
  • Ook krijgen uw nabestaanden uw lichaam na verloop van tijd niet terug.

“Wat gebeurt er wanneer ik mijn lichaam ter beschikking stel van de wetenschap?”

Een lichaam dat ter beschikking is gesteld van de wetenschap, wordt gebruikt voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Zo kunnen studenten het medisch vak leren en specialisten nieuwe operatietechnieken ontwikkelen.

Belangrijk aandachtspunt is dat, wanneer iemand zijn of haar lichaam ter beschikking van de wetenschap stelt, er geen crematie of begrafenis zal plaatsvinden. Daar komt nog bij dat er binnen 24 uur al afscheid genomen moet worden van de overledene. Voor de nabestaanden kan dit een grote impact hebben. Vandaar dat wij bij ter beschikking stellen vaak de suggestie doen om een herdenkingsviering te houden, zonder aanwezigheid van de overledene dus. Zo kunnen de nabestaanden toch, samen met de mensen die voor hen belangrijk zijn, stil staan bij hun verlies.

“Hoe stel ik mijn lichaam ter beschikking van de wetenschap?

Om uw lichaam na uw overlijden ter beschikking van de wetenschap te stellen, neemt u bij leven contact op met een van de Nederlandse universiteiten of met een aan een universiteit verbonden ziekenhuis. De voorwaarden die gesteld worden verschillen per universiteit. U zult in ieder geval een codicil moeten maken waarin u (handgeschreven) verklaart dat u uw lichaam ter beschikking wilt stellen van de wetenschap. Dit codicil wordt vervolgens op het anatomisch instituut bewaard. Zelf houdt u, net als uw huisarts, een kopie van dit codicil.

“Hoef ik, als ik mijn lichaam ter beschikking stel van de wetenschap, verder niets meer te regelen?”

Nee, dat is een misverstand. Geen van de universiteiten kan u namelijk garanderen dat uw lichaam bij overlijden daadwerkelijk wordt geaccepteerd. Dit hangt vooral af van de wetenschappelijke behoefte aan lichamen op het moment van overlijden. Jaarlijks zijn er namelijk circa 500 lichamen nodig.

Ook kan de doodsoorzaak aanleiding geven een lichaam niet te accepteren. Denkt u daarbij aan een inmiddels te hoge leeftijd, kanker, besmettelijke ziekten of een ongeluk waardoor het lichaam te ernstig beschadigd is.

De vraag of u begraven of gecremeerd wilt worden is dus niet op voorhand van de baan wanneer u kiest voor ter beschikking stellen, evenals de mogelijke kosten voor een uitvaart. Belangrijk voor u om rekening mee te houden en uw nabestaanden aan te geven wat uw uitvaartwensen zijn mocht uw lichaam niet geaccepteerd worden.

Verder is het dus voor uw dierbaren belangrijk te realiseren dat er bij acceptatie geen begrafenis of crematie zal plaatsvinden en dat zij maar een hele korte tijd zullen hebben om afscheid te nemen. Door dit bij leven bespreekbaar te maken, voorkomt u dat uw naasten hiermee worden overvallen na uw overlijden.

“Wat gebeurt er direct na het overlijden bij terbeschikkingstelling?”

Allereerst moet de universiteit door de arts op de hoogte worden gesteld. Zij zullen waarschijnlijk vragen naar informatie over de doodsoorzaak. Direct hierna wordt besloten of het lichaam al dan niet geaccepteerd wordt. Bij een positief besluit dient het lichaam binnen 24 uur in een ‘lijkzak’ (dus niet in een kist) door een rouwauto overgebracht te worden naar de betreffende universiteit. Dit moet zo snel gebeuren om het lichaam te conserveren. Volgens de wet mag er in ieder geval de eerste 36 uur nog geen onderzoek gedaan worden op het lichaam. Heeft u nog vragen? Bel ons gerust: 013-8888 444.

Wat families over ons zeggen

Meer weten?
Bel 24 uur
per dag

Offerte
aanvragen?

Gratis
uitvaartwensen-
gids

Lees ervaringen
van anderen

Tom van Dijk Uitvaarten
Vooraf regelen
Tom van Dijk Uitvaarten_Vooraf regelen
Onze werkwijze
Tom van Dijk Uitvaarten | Breda | Tom van Dijk en Rob van Tilburg
Veelgestelde vragen
Tom van Dijk Uitvaarten_Veelgestelde vragen