Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Bel bij vragen of overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Tilburg : 
Breda : 
Oosterhout :

8 Voordelen van natuurbegraven: een laatste rustplaats in de natuur

De manier waarop we omgaan met overlijden, afscheid nemen en herdenken is aan het veranderen. Al sinds 2003 is cremeren populairder dan begraven. Toch zien we de afgelopen jaren dat steeds meer mensen kiezen voor een alternatieve vorm van het traditionele begraven, die tevens duurzamer en meer in harmonie is met de natuur, namelijk natuurbegraven.

Bij natuurbegraven wordt het lichaam of de as van een overledene teruggegeven aan de natuur, doorgaans met eeuwige grafrust. Je kunt hiervoor zelf bij leven al een plek uitkiezen en reserveren op een natuurbegraafplaats in de buurt -op een open weideveld of juist ergens tussen de bomen in een bos- of de nabestaanden dit later voor je laten doen.

In dit nieuwsitem leggen we graag uit wat de voordelen zijn van natuurbegraven.

1. Terug naar de natuur

Veel mensen spreekt vooral het idee aan dat je na je dood (toch een natuurlijke gebeurtenis) terugkeert naar de natuur, waar we uiteindelijk allemaal onlosmakelijk mee verbonden zijn. Bovendien geeft de natuurlijke omgeving op een natuurbegraafplaats een gevoel van sereniteit en ruimte, anders dan op een traditionele begraafplaats met rijen grafstenen en een beperkte afstand tussen de graven.

natuurbegraven

2. Een (fijne) plek voor de nabestaanden om naartoe te gaan

Bij natuurbegraven heb je altijd een fijne plek om naartoe te gaan, om je overleden dierbare te bezoeken en zo weer even dichtbij te zijn. Het geluid van de wind door de bomen, het getjilp van vogels en de rust die er op een natuurbegraafplaats is, geven een gevoel van innerlijke ruimte en vrede en leent zich daardoor bij uitstek voor reflectie en het naar boven laten komen van herinneringen. Dit kan nabestaanden veel troost bieden en hen helpen bij het verwerkingsproces.

3. Geen onderhoud aan het graf

Een natuurgraf vraagt in tegenstelling tot een graf op een traditionele begraafplaats geen actief onderhoud. Het is namelijk de natuur zelf die het graf onderhoudt en zoveel mogelijk haar gang moet kunnen gaan.

Tom van Dijk Uitvaarten | natuurbegraafplaats Huis ter Heide

4. Ruimte voor een persoonlijk afscheid

Het persoonlijk invullen van de uitvaart en de afscheidsviering, het op een unieke en betekenisvolle manier afscheid nemen en het gedenken en herdenken van de overledene staan op elke natuurbegraafplaats centraal, zolang je de natuur en het milieu daarbij maar ontziet.

Op elke natuurbegraafplaats kies je een eigen plek in de natuur, vaak gemarkeerd door een boom of ander natuurlijk kenmerk, waarmee je als nabestaande(n) een unieke gedenkplaats creëert die past bij de persoonlijkheid en interesses van je dierbare. De faciliteiten die natuurbegraafplaatsen bieden voor het binnen en/of buiten houden van een afscheidsviering, verschillen echter nogal. Dus, neem dit zeker mee bij het vergelijken van de verschillende natuurbegraafplaatsen en het maken van een keuze.

natuurbegraven uitvaartonderneming tilburg

5. Eeuwige grafrust

Op de meeste natuurbegraafplaatsen heb je standaard eeuwigdurende grafrust. Reserveer je een graf met eeuwigdurende grafrust, dan heb je voor altijd het recht om op die specifieke plaats, met coördinaten vastgelegd in een akte, begraven te worden en je laatste rustplaats te hebben. Nabestaanden krijgen na verloop van tijd dan ook geen verzoek tot verlenging van het grafrecht. Zelfs wanneer de natuurbegraafplaats in de toekomst gesloten wordt, blijft het natuurgraf voor altijd één met de natuur. Ook natuurbegraven in combinatie met cremeren is mogelijk. Dan wordt de as vanuit de asbus in het graf geschud of in een ecologische en afbreekbare urn begraven. Het verstrooien van as is op een natuurbegraafplaats niet mogelijk.

6. Milieuvriendelijker en duurzamer

Als je kiest voor natuurbegraven, weet je zeker dat de natuur en het milieu zo min mogelijk worden verstoord en belast. Bij natuurbegraven worden namelijk uitsluitend natuurlijke en afbreekbare materialen gebruikt, voor de kist, de wade, de urn, het rouwboeket en het grafteken. Bovendien wordt er op een natuurbegraafplaats geen rouwauto, maar paard en wagen, een loopkoets of -wagen of een andere milieuvriendelijke manier van vervoer ingezet om de overledene naar zijn laatste rustplaats te begeleiden.

Doordat op een natuurbegraafplaats het lichaam (of de as bij cremeren) op een natuurlijke wijze wordt teruggegeven aan de aarde, stimuleert dit tevens de afbraak en recycling van organisch materiaal en draagt zo bij aan de gezondheid van de bodem en de biodiversiteit.

Na je dood iets terug doen voor de natuur met veraarden

7. Bijdrage aan het behoud van de natuur

Natuurbegraafplaatsen worden vaak aangelegd in bestaande natuurgebieden of gecreëerd in speciaal daarvoor aangewezen gebieden. Bijvoorbeeld een voormalige akker die wordt omgevormd tot hoogwaardig natuurterrein met heide. Of een productiebos dat wordt omgevormd tot gevarieerd natuurbos. Zo draag je met natuurbegraven dus bij aan het behoud en de bescherming van deze waardevolle natuurlijke omgevingen.

Kiezen voor de natuur betekent overigens ook dat de natuurbegraafplaats na verloop van tijd weer wordt gesloten en als natuurgebied wordt teruggegeven aan de natuur. Natuurbegraven is dus niet alleen een manier om een persoonlijke verbinding met de natuur te houden, maar ook een positieve bijdrage te leveren aan het behoud hiervan.

8. Vergelijkbare kosten als traditioneel begraven

Grafmonumenten en andere vormen van kunstmatige grafbedekking zijn op een natuurbegraafplaats niet toegestaan. In plaats daarvan wordt een graf doorgaans voorzien van een eenvoudige boomschijf met inscriptie naar wens. Er zijn dus geen kosten voor een grafsteen en -bedekking niet voor grafonderhoud of (bij eeuwige grafrust) nabetaling van grafrechten op een later moment. Daarmee zijn de uiteindelijke kosten van natuurbegraven, ondanks de hogere tarieven van het graf, nagenoeg gelijk aan traditioneel begraven.

Wanneer u besluit te kiezen voor natuurbegraven, is er nog één belangrijke laatste keuze te maken: die van de natuurbegraafplaats zelf. In de provincie Noord-Brabant zijn zeven natuurbegraafplaatsen. U vindt de natuurbegraafplaatsen waar wij regelmatig komen op onze pagina over natuurbegraven.  
Behalve verschillen in opzet en doelstelling zijn er ook verschillen in de prijs van een graf, de soorten graven, de graftekens die zijn toegestaan, de duur van de grafrust, enzovoort. Oriënteer u dus goed en maak een eerste selectie door websites te bekijken en bij de verschillende natuurbegraafplaatsen informatie op te vragen, óf laat ons u daarbij helpen.

Volg tenslotte bij het kiezen van een natuurbegraafplaats vooral uw eigen gevoel. Bezoek de natuurbegraafplaatsen van uw keuze om de sfeer er zelf te ervaren en neem vervolgens de tijd om rustig een keuze te maken.

In 2023 deelde Tom op uitnodiging van Omroep Tilburg bij natuurbegraafplaats Huis ter Heide in de Moer zijn ervaringen met natuurbegraven. Bekijk dit filmpje hieronder (kijktijd: ca. 7 minuten).

Eerder al, nog ten tijden van Monuta Tom van Dijk, lichte Tom zijn kijk op natuurbegraven ook toe op natuurbegraafplaats De Utrecht in Esbeek (Hilvarenbeek).

Wilt u meer weten over andere milieuvriendelijke en duurzame uitvaartvormen, lees dan de eerdere nieuwsitems op onze website over resomeren en veraarden.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact met ons op via onze website
of bel: (013) 88 88 444.

>> Klik hier en keer terug naar het nieuwsoverzicht.

Copyright hoofdafbeelding van deze nieuwsbrief: natuurbegraafplaats De Hoevens.

Vind je dit een goed artikel?

Deel het op Facebook
Deel het op Twitter
Deel het op Linkdin
Deel het met E-mail
Laat een bericht achter