Tom van Dijk Uitvaarten – Ritueelbegeleiding bij afscheid

Bel bij overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Breda:
Oosterhout:
Waalwijk:

Bel bij overlijden

(dag en nacht bereikbaar)

Breda:
Oosterhout:
Waalwijk:

Ritueelbegeleiding bij afscheid

OVER ONS  > Ritueelbegeleiding bij afscheid
Bewust afscheid nemen, met een lach en een traan

Een uitvaart met een gouden randje

Goed afscheid nemen is belangrijk voor de mensen die achterblijven. En dat doet u niet van vandaag op morgen. Daar leeft u naartoe. Stap voor stap, dag voor dag, begeleiden wij u óók bij het vorm en inhoud geven aan een persoonlijke afscheidsviering.

Tom van Dijk Uitvaarten werkt hiervoor nauw samen met een aantal zeer ervaren, professionele woorddienst- en ritueelbegeleiders, zoals Rob van Tilburg, Sietske Becks-Zijlmans en Elke van Bezouw-Verhoeven. Zij helpen u bij het inhoud en vorm geven aan een mooie, persoonlijke afscheidsviering, waarbij u niet alleen afscheid neemt van uw dierbare, maar ook zijn of haar leven viert. Met een lach en een traan dus.

Ritueelbegeleiding Tom van Dijk Uitvaarten
21_Tom van Dijk Uitvaarten_Ritueelbegleiding bij afscheid_samen zoeken

Samen zoeken naar de juiste woorden, beelden, rituelen en muziek

Wanneer vroeger iemand overleed werd de begrafenisondernemer en meneer pastoor gebeld. Samen begeleidden zij vervolgens de nabestaanden tot aan de dag van de uitvaart die traditioneel plaatsvond in de kerk. Zo’n kerkelijke uitvaartdienst werd inhoud en vorm gegeven door teksten uit de Heilige Schrift en een aantal vaste rituelen.

Als gevolg van de toenemende ontkerkelijking vinden de meeste uitvaartdiensten tegenwoordig niet meer plaats in een kerk, maar in de aula van een crematorium of op een andere locatie die bij de overledene pas. Daarmee zijn echter ook de vertrouwde rituelen en teksten van de kerk als basis voor de uitvaartdienst verdwenen. De inhoud en vorm van een uitvaartdienst in deze tijd is -net als ieder mens- dan ook telkens weer anders en volledig afgestemd op wie de overledene was. Dat maakt iedere uitvaart ook uniek.

Tijdens een afscheidsviering sta je stil bij wat iemand in het leven gedaan heeft, maar ook bij wat voor man of vrouw het eigenlijk was. Wat maakte hem of haar zo bijzonder? En wat heeft de overledene voor zijn/haar nabestaanden en omgeving betekend? Gezins- en familieleden, maar ook vrienden en collega’s van een overledene vervullen dan ook een belangrijke rol in het samenstellen van een afscheidsviering door persoonlijke herinneringen met de aanwezigen te delen. Niet iedereen is echter in staat om dat zelf te doen. Een professionele uitvaartspreker, woorddienst- of ritueelbegeleider biedt dan uitkomst. Hij of zij zoekt namelijk samen met de nabestaanden naar de juiste woorden, beelden, muziek en rituelen die recht doen aan wie de overledene was.

Rituelen zijn handelingen met een bepaalde symboliek, een diepere betekenis. Het uitvoeren van een passend ritueel doet iets met je en blijft je bij. Of het nu gaat om het branden van een kaars, het opsteken van een laatste sigaret of het gezamenlijk uitbrengen van een toost. Een met zorg uitgevoerd ritueel biedt houvast en troost bij het omgaan met de dood, het verlies en de pijn. Zeker ook voor kinderen.

Ook als u al duidelijke ideeën heeft over de inhoud van de afscheidsviering, kan een ritueelbegeleider u helpen door een goede structuur en extra diepgang aan te brengen. Ook kan een ritueelbegeleider u ondersteunen bij het maken en aanleveren van een PowerPoint met foto’s en/of filmpjes en de keuze en aanlevering van passende muziek. Bovendien fungeert een ritueelbegeleider als spreker tijdens de afscheidsviering en maakt hij of zij er een mooi geheel voor u van.

Wat families over ons zeggen

Meer weten?
Bel 24 uur
per dag

Gratis
uitvaartwensen-
gids

Offerte
aanvragen?

Families
over ons

Tom van Dijk Uitvaarten
Tom van Dijk
Tom van Dijk Uitvaarten_Tom van Dijk_Wie is Tom van Dijk
De uitvaart
Tom van Dijk UItvaarten_De uitvaart
Onze visie
Tom van Dijk Uitvaarten_Onze visie